O rozeznawaniu i o zgłoszeniach do seminarium

O rozeznawaniu i o zgłoszeniach do seminarium

Trwa czas zgłoszeń do naszego seminarium. Chcesz do nas dołączyć? To dobry moment! Razem chodźmy głosić Ewangelię ubogim.

Odezwij się do naszego duszpasterza powołań – ks. Jana Prackiego CM (573 234 891 / powolaniacm@misjonarze.pl).
Zapraszamy na stronę powolania.misjonarze.pl – znajdziesz tam więcej szczegółów o zgłoszeniach do seminarium.

Zapraszamy także na rekolekcje powołaniowe. To może być dla Ciebie bardzo pomocny czas.

Możesz też obejrzeć film, w którym klerycy Max i Dawid dzielą się tym, jak rozeznawać powołanie.