Dla Kandydatów

Kandydat do Zgromadzenia powinien przedstawić:

  • Własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do “Seminarium Internum” Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo adresowane na Księdza Wizytatora Zgromadzenia;
  • Życiorys własnoręcznie napisany i podpisany z umieszczoną datą;
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania (wystawione w ostatnich 3 miesiącach);
  • Dyplom maturalny (dla braci: świadectwo ukończenia szkoły);
  • Dyplom ukończenia nauki religii;
  • Zaświadczenie lekarskie wg formularza dla kandydatów na studia;
  • Opinia Księdza Proboszcza, ewentualnie Księdza Katechety znającego kandydata;
  • Fotografie do legitymacji – 4 szt.

Kandydat zgłasza się z tymi dokumentami do naszego Seminarium, aby odbyć rozmowę wstępną, najpóźniej do końca sierpnia. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić dowód osobisty.