Śluby święte 2021

Śluby święte 2021

Śluby święte to moment, w którym kleryk Zgromadzenia Misji na zawsze oddaje się Bogu, by przez całe życie głosić Ewangelię ubogim. Chce w tym naśladować Jezusa Chrystusa. Aby wytrwać zobowiązuje się do zachowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – tak jak określają to Reguły, które zostawił nam święty Wincenty a Paulo.

Podczas Mszy świętej o 19:00 w kościele seminaryjnym w Krakowie śluby święte złożyli klerycy:
Marcin Cyburt,
Dawid Grabowski,
Łukasz Mostowik,
Karol Wójcik.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Otoczmy ich naszą modlitwą. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.