Święcenia kapłańskie 2022

Święcenia kapłańskie 2022

Święcenia kapłańskie to zwieńczenie formacji w seminarium, wielka łaska od Boga i posłanie do nowych zadań. 22 maja 2022 roku czterech naszych kleryków przyjęło święcenia diakonatu, a czterech – prezbiteratu. Niech dary Ducha Świętego towarzyszą im przez całe ich kapłańskie życie.

Nowi kapłani to:
– ks. Dominik Jemielita CM,
– ks. Krzysztof Krysiński CM,
– ks. Rafał Malinowski CM,
– ks. Michał Radziwiłł CM
a nowi diakoni:
– dk. Marcin Cyburt CM,
– dk. Dawid Grabowski CM,
– dk. Łukasz Mostowik CM,
– dk. Karol Wójcik CM.

Otoczmy ich naszą modlitwą.
Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.

Więcej zdjęć można znaleźć na naszym facebooku.