Wyznanie wiary 2020 i śluby

Wyznanie wiary 2020 i śluby

Dzień przed święceniami, czyli 22 maja w stradomskim kościele miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Kandydat do kapłaństwa i kandydaci do diakonatu złożyli publicznie wyznanie wiary. Ten moment zawsze jest poruszający i przypomina nam, jak ważna jest wiara w życiu każdego człowieka, szczególnie kapłana. Dziękujemy Ci Boże za dar wiary i prosimy, przymnażaj nam jej.

W czasie tej Eucharystii również kleryk Artur Wojcieszak złożył swoje śluby święte. Ślubował wytrwanie w Zgromadzeniu do końca życia oraz czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Arturowi gratulujemy i życzymy radosnego wypełniania ślubów przez całe życie.